CD/ DVD 001

04.05.2003

 • Inauguració deixalleria municipal · Joan Montsech (alcalde), Glòria Torner, Ignasi Perramon
 • Inauguració pas de vianants FGC · Hereu i Pubilles, Meritxell Amoròs, Marc Rodríguez, Natàlia Segarra, Joan Montsech (alcalde), Glòria Torner, Vicenç Sáez, Josep Sanjuan, Antolina Vilaseca
 • Pisos de Cal Soler (antiga Escola de Música) · Marc Rodríguez, Jordi Largo
 • Visites guiades a Can Soler · Joan Montsech (alcalde), Christian Munuera

05.05.2003

 • Presentació programa electoral ERC · Amèlia Sardà, Daniel Pous, Jaume Masats, Valentí Carrera, Rosa Camps, Francesc Machado Sicart, Jordi Subirana, Lluís Oliveras

14.05.2003

 • Presentació candidatura ERC · Josep Huguet, Jordi Subirana, Pere Anton Llovet, Valentí Carrera, Lluís Oliveras, Rosa Camps, Vero Huguet, Francesc Machado

15.05.2003

 • Obres al carrer Gran
 • Església parroquial · Col·locació enllumenat
 • Obres al Torrent de Cal Sant Joan

16.05.2003

 • El Breny · Cels Arcos, Jordi Largo, Cristina Ortiz, Mar Mollet

17.05.2003

 • El Breny · Cristina Ortiz, Mar Mollet, Jordi Largo
 • Església parroquial · Nou enllumenat

18.05.2003

 • El Breny · Cristina Ortiz, Jordi Largo, Mar Mollet
 • Inauguració nova il·luminació a l'església parroquial · Joan Montsech (alcalde), Christian Munuera, Mn. Miquel Codina, Vicenç Sáez, Josep Sanjuan, Paco Martínez, Alba Espinalt

23.05.2003

 • El Breny · Mar Mollet, Ariadna Arnau, Cristina Ortiz, Jordi Largo, Cels Arcos
 • Festa ERC · Assumpta Puig, Emi Niño, Pilar Carrascal, Valentí Carrera, Francesc Machado, Pere Anton Llovet, David Bricollé, Rubén Foses, Josep M. Cardona, Jordi Lorente, Pere Anton Llovet, Margarita de la Cruz, Amèlia Sardà, Irene Serrajordi, Marcel Puig, Ramon Ullate, Guillem Cobela, Iban Junyent, Marçal Giralt, Cels Arcos, Paco Martínez, Jordi Largo